Varför behövs (H)järnkoll?

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden i omgivningen hindrar många att återhämta sig och utveckla fungerande livsstrategier. Det leder också till skuld- och skamkänslor vilket gör att många blundar för problemen och väntar med att söka hjälp. Konsekvensen av det är att vi blir sjukare i Sverige. Många förlorar sina jobb, vänner och familj helt i onödan. Vi jobbar för att bryta tystnaden och förändra attityderna till psykisk hälsa och ohälsa.

(H)järnkolls bakgrund

Mellan 2009 och 2014 var (H)järnkoll en nationell kampanj som drevs av Myndigheten för delaktighet och organisationsnätverket NSPH. Sedan 1 januari 2015 har Riksförbundet (H)järnkoll tagit över arbetet med att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Målet är detsamma som tidigare ­– att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjens motor och framgångsfaktor har varit över 340 ambassadörer som berättat om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna går att boka till utbildningar, seminarier och utvecklingsarbeten.

Var en bra vän

Du behöver inte vara expert på psykisk ohälsa för att göra skillnad. Ofta blir vi osäkra när någon mår psykiskt dåligt. Vi blir kanske rädda för att säga eller göra fel saker, och väljer därför att undvika personen som mår dåligt. Det är det sämsta vi kan göra. Det viktigaste du kan göra är att visa att du bryr dig. Läs mer »