Som Samordnare med inriktning brukarmedverkan så kommer du att inleda och
forma ett arbetssätt för samordning av föreningar och föreningarnas samverkan
med Region Värmland och länets kommuner. Är du den vi söker?

Läs mer om tjänsten genom att klicka på länken Samordnare NSPH brukarmedverkan