Välkommen till konferensen Äldre män pratar (inte) om livet

Datum: Fredag 11 november
Tid: Klockan 9.00-16.30, registrering och frukostmacka kl 8.30-9.00
Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm eller digitalt
Pris: Kostnadsfritt


Du får ta del av resultat, reflektioner och lärdomar från det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+ som pågått åren 2020-2022. Forskare, samtalsledare och andra medverkande i projektet delar med sig av sina perspektiv, kunskaper och erfarenheter från projektet.

Konferensen vänder sig till medarbetare och beslutsfattare inom vård och äldreomsorg, civilsamhällsorganisationer och andra som arbetar med äldrefrågor.

Anmälan

Klicka HÄR för att komma till anmälningsformuläret


Program

9.00 – 11.30 – Förmiddag

Anders Palmgren, moderator, välkomnar och presenterar dagen. Anders är mångårig journalist, mediaprofil, författare och sjuksköterska. Driver podden 25% tillsammans med professor Ingmar Skoog.

Linda Hamnes, avdelningschef för äldreförvaltningen i Stockholms stad. Linda har länge arbetat för att lyfta psykisk hälsa och ohälsa i kommunal verksamhet, och kopplar ihop detta med engagemanget i detta projekt och pratar om vikten att prata om svåra samtalsämnen och grupper som lätt glöms bort.

Marie Milling, Projektledare Hjärnkoll. Vill äldre män inte prata om livet?

Margda Waern, överläkare i psykiatri på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och professor i suicidologi vid Göteborgs Universitet. I presentationen Den suicidala processen hos äldre berättar Margda om både kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat.

Anna Gustafsson, forskare och socialantropolog arbetar på Stockholms universitet och Äldrecentrum. I presentationen En värld som inte funnits tidigare: Deltagarnas erfarenheter från samtalsgrupperna berättar Anna om sin intervjustudie med 15 män som deltagit i samtalsgrupper. Om olika återkommande teman, positiva effekter och utmaningar.

11.30 – 13.30 – Lunch 
13.30 – 16.30 – Eftermiddag

Richard Hamrin, operasångare, fick sitt större genombrott med enmansföreställningen Klaus Nomi – en utomjordings hjärta vid Kungliga Operan i Stockholm. Står för dagens musikaliska inslag.

Ida Goliath är docent och utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och adjungerad lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. I presentationen Suicidpreventiv samverkan lyfter Ida aspekter av att leda samverkan i en ny kontext och diskuterar faktorer som påverkar framgångsrik samverkan.

Magnus Werner arbetar som social företagare med brukarinflytande, återhämtning från psykisk ohälsa, bemötandefrågor och suicidprevention. Magnus är kroniskt latent suicidal och har levt med psykisk ohälsa och suicidalitet i 45 år men lever trots detta ett liv i  välbefinnande

Panelsamtal med medverkande i projektet om hur man gjort för att nå de äldre männen och om hur samtalsgrupperna har fungerat ur deras perspektiv

Medverkande samtalsledare avslutar dagen med att berätta om sina erfarenheter och upplevelser från projektet.

Tack för idag!


Bokpaket

Alla som deltar på plats i Stockholm får boken Äldre män pratar inte om livet med tillhörande handbok. Böckerna innehåller resultat och reflektioner från projektet samt inspiration och verktyg till den egna verksamheten. Deltar du digitalt kan du beställa bokpaketet mot portokostnad från Hjärnkolls webbshop.

Förtäring

Vi bjuder på frukostmacka och eftermiddagsfika. Vi har två timmars lunchpaus för att du ska hinna hitta till en lunchrestaurang i närheten och/eller ta en uppfriskande promenad.

Digitalt deltagande

Välkomstbrev med länk för dig som deltar digitalt skickas ut ungefär två veckor innan konferensen.

Frågor?

Vid frågor maila till senior@hjarnkoll.se

Anmälan

Klicka HÄR för att komma till anmälningsformuläret

 

Projektet Vi pratar om livet – män 70+ har genomförts av Riksförbundet Hjärnkoll i samverkan med äldreomsorg, primärvård, äldrepsykiatri och andra samhällsaktörer i Stockholms- och Västra Götalandsregionerna med finansiering från Folkhälsomyndigheten.