VÅGA PRATA & VÅGA FRÅGA

Varje år genomför Hjärnkoll 5 minuter 5 maj-dagen för att synliggöra och väcka intresse för samtal om psykisk ohälsa. Det är ett stort engagemang från Hjärnkolls 15 föreningar i hela landet, som uppmärksammar dagen på olika sätt.

– Låt människor veta att de inte är ensamma
– Få slut på stigmatisering och diskriminering
– Förändra attityder kring psykisk ohälsa

Hjärnkolls kampanj 5 minuter 5 maj startade 2009, en dag vi uppmärksammar psykisk ohälsa för att fler ska våga öppna upp och prata om det, för att minska stigma och diskriminerande beteenden.

Eftersom det är så vanligt har antagligen de flesta i din omgivning egna upplevelser och erfarenheter av psykisk ohälsa. Prata med dina arbetskamrater, klasskompisar, vänner eller med grannen. Fråga hur andra har det och berätta om dig själv och dina tankar kring psykisk ohälsa. Du behöver inte vara expert, det viktigaste du kan göra är att prata och visa att du bryr dig.

Det är fortfarande svårt för många att prata om psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det. Många upplever negativa attityder och blir diskriminerade i skolan, arbetslivet, vården och i umgänget med andra människor. Att prata mer om psykisk hälsa och ohälsa kan förändra attityder och minska stigma.

Ge din röst till de som ännu inte vågar prata om det. Använd sociala medier för att dela med dig av dina tankar och tips kring psykisk hälsa och ohälsa. Du kan till exempel dela med dig av dina fem bästa tips på temat ”psykisk hälsa och ohälsa” på Facebook, Instagram eller Twitter. Använd hashtag #5min5maj.

VÅGA LYSSNA & VÅGA MÖTAS