Mitt perspektiv på Schizofreni

Är Schizofreni ett tecken på att man blir andesökt eller är det hjärnan som spelar en ett spratt?

2006 när jag var 44 år drabbades jag för första gången av en psykos. Det blev upprepade psykoser under några år och det ledde fram till en schizofrenidiagnos. Jag berättar om hur rösterna kunde vara både skrämmande, men också hjälpande till att bearbeta svåra saker när ingen annan fanns till hands. Detta är en berättelse om Schizofreni där jag ur mitt perspektiv ger exempel på några olika förklaringsmodeller såsom att det skulle vara ett biologiskt problem i bemärkelsen en överproduktion av signalsubstansen dopamin. Den psykologiska förklaringen är att det är trauma och stressrelaterat. Det finns även en existentiell förklaringsmodell i bemärkelsen att rösterna man hör är kontakter från andevärlden. Jag skulle önska mer förståelse från psykiatrin angående den psykologiska och existentiella förklaringsmodellen.