Joanna föreläser om sina erfarenheter av att ha Asperger Syndrom. En diagnos hon fick vid 16 år ålder och som följdes av många år med psykisk ohälsa, psykiatrisk slutenvård, 15 års självskadebeteende och flera självmordsförsök. Sommaren 2015 fick Joanna även diagnosen Bipolär sjukdom typ 2 och fick då  börja en ny resa för att hitta sig själv och lära sig leva med en psykisk sjukdom.

Joanna är speedwayfantasten från Hagfors som I dag har hittat tillbaka till livet och flyttat till Karlstad. Hon driver  en välbesökt blogg ”Jag är inte dum i huvudet! Jag har Aspergers Syndrom och Bipolär sjukdom typ 2.”.  Hon har utbildat sig till journalist och driver företaget Aspiepower media. Där hon åker runt över hela Sverige och föreläser. Hon delar öppenhjärtligt med sig av sin uppväxt i lilla Hagfors och hur hennes syn på livet har förändrats genom att få sina diagnoser. Joanna delar med sig av sin historia för att hon vill öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Men framförallt för att hon vill visa att en diagnos inte behöver vara ett hinder, utan också kan vara en styrka om man får rätt stöd och hjälp. För det är hon ett levande bevis på.

Boka en gripande, rolig och informerande föreläsning med fokus på att en diagnos inte behöver vara ett hinder, utan kan vara en styrka, om man få rätt stöd och hjälp.

Joanna bokas via sitt eget företag AspiepowerMedia och kontaktas via mail  på info@joannahalvardsson.se för frågor och prisuppgifter.
Föreläsningen kan anpassas helt efter kundens önskemål.