Kunskapen om ADHD och Aspergers syndrom skulle tillsammans med ökad självkänsla bli de nya byggstenarna i Mias och barnens liv.

Mia har två föreläsningsteman: “ADHD- en positiv kraft” och “Det är normalt att vara annorlunda”.Hon är utbildad i arbetslivskoncept, som vänder sig till chefer och medarbetare.

I positiv anda och med unik livskunskap föreläser Mia om sin resa från ohälsa till hälsa.