Mona Noreklint, senior ambassadör i Hjärnkoll
berättar om:
Psykisk (o)hälsa och (o)frivilligt singel
Från fulltecknad arkitekt till patient inom psykiatrin. Hon
berättar om hur livet förändrades i samband med
psykosgenombrott och om sina redskap för återhämtning.
Livskrisen hände i samband med skilsmässa och hon fick
hantera nära tjugo år som singel.