Med humor och självdistans föreläser Mona Noreklint om erfarenheten av att vara i psykos eller psykosliknande tillstånd. Hon delar med sig av de verktyg hon använt för att ta sig ur de ångesttillstånd som följt med psykoserna.

I samband med sin skilsmässa hamnade Mona i psykotiskt tillstånd. Detta vid 47 års ålder – mitt i livet och karriären som byggnadsarkitekt. Efter tio år av återhämtning började hon arbeta som ”Medarbetare med brukarerfarenhet” (motsvarande Peer Support) vid Landstinget i Värmland fram till sin pension 2018.

Hon är nu politiskt aktiv inom Region Värmland och betraktar sitt arbete inom politiken som sin tredje karriär.

Universums payback för alla jobbiga år

Mona känner stor tacksamhet över att ha barn, barnbarn och äntligen ha träffat en ny kärlek. Hon beskriver hela sin nuvarande livssituation som ”universums payback för alla jobbiga år”.

Som åhörare får du ta del av Monas tips och verktyg mot den psykiska ohälsan och hur hon hanterat det ofrivilliga singellivet. Allt berättat på begriplig värmländska.