Det är min tid att bryta min tystnad och våga prata om psykisk ohälsa.

Redan som barn levde jag med många känslor inombords som gjorde mig sårbar och allt mer tyst.

Allt eskalerade i tonåren. Ångesten och självhatet växte fram och utvecklades så småningom till självskadebeteende, tankar på självmord, försök att avsluta mitt liv, djupa depressioner och utmattningssyndrom.

Jag fick diagnosen Bipolär sjukdom typ 2.

Jag tar er med på en djup historia med en del mörker men målet är att förmedla hopp genom att berätta hur jag lyckats vända och hitta det positiva i olika situationer. Hur jag fick tillbaka kontrollen över mitt liv tack vare rätt hjälp.

Det går att leva ett gott liv med psykisk sjukdom och ohälsa!