Kampanj 2022: Det handlar om hela mig

Under året kommer vi att ha en kampanj i våra digitala kanaler som uppmärksammar psykisk ohälsa på olika sätt. Varje månad kommer att ha ett specifikt tema som vi vill lyfta fram. Läs mer »

Hjärnkolls bakgrund

Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Myndigheten för delaktighet och organisationsnätverket NSPH. Sedan 1 januari 2015 har Riksförbundet Hjärnkoll tagit över arbetet med att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Målet är detsamma som tidigare ­– att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Kampanjens motor och framgångsfaktor har varit över 340 ambassadörer som berättat om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna går att boka till utbildningar, seminarier och utvecklingsarbeten.

Om Hjärnkoll

Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Läs mer »