Är du vår nästa Hjärnkollambassadör?

Hjärnkoll arbetar för att öka kunskapen och minska fördomar om psykisk ohälsa. Forskning visa att det mest effektiva sättet är att träffa människor med egen erfarenhet, endera egen eller som närstående. Du kommer genomgå en grundutbildning, under tre dagar, som förbereder dig för att kunna föreläsa i olika sammanhangsom t.ex på arbetsplatser, myndigheter, skolor m.m.… Läs mer »

#5min5maj

Nu pågår förberedelserna för vår kampanjdag 5:e maj. Vi kommer att vara på bottenvåningen i stadsbiblioteket i Karlstad. Där ställer vi ut porträtt av några av våra (H)järnkollsambassadörer och information om (H)järnkolls arbete. Det kommer finnas några ambassadörer på plats. Men vi kommer vara noga med att hålla avstånd till besökare. Vill ni veta vad… Läs mer »