Hjärnkoll arbetar för att öka kunskapen och minska fördomar om psykisk ohälsa.

Forskning visa att det mest effektiva sättet är att träffa människor med egen erfarenhet, endera egen eller som närstående.

Du kommer genomgå en grundutbildning, under tre dagar, som förbereder dig för att kunna föreläsa i olika sammanhangsom t.ex på arbetsplatser, myndigheter, skolor m.m. Du kommer ingå i ett nationellt nätverk av Hjärnkollambassadörer och tillhöra Hjärnkoll Värmland.

Du kommer få kontinuerligt stöd och fortbildning.

Låter det här intressant? Vill du veta mer?

Hör av dig till samordnare Helen Hemberg Eriksson på  helen.hemberg.eriksson@hjarnkoll-varmland.se