#5minuter5maj

VÅGA PRATA & VÅGA FRÅGA Varje år genomför Hjärnkoll 5 minuter 5 maj-dagen för att synliggöra och väcka intresse för samtal om psykisk ohälsa. Det är ett stort engagemang från Hjärnkolls 15 föreningar i hela landet, som uppmärksammar dagen på olika sätt. – Låt människor veta att de inte är ensamma – Få slut på stigmatisering och… Läs mer »

Nationell slutkonferens för det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+

Välkommen till konferensen Äldre män pratar (inte) om livet Datum: Fredag 11 november Tid: Klockan 9.00-16.30, registrering och frukostmacka kl 8.30-9.00 Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm eller digitalt Pris: Kostnadsfritt Du får ta del av resultat, reflektioner och lärdomar från det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+ som pågått åren 2020-2022. Forskare, samtalsledare och andra medverkande… Läs mer »

Är du vår nästa Hjärnkollambassadör?

Hjärnkoll arbetar för att öka kunskapen och minska fördomar om psykisk ohälsa. Forskning visa att det mest effektiva sättet är att träffa människor med egen erfarenhet, endera egen eller som närstående. Du kommer genomgå en grundutbildning, under tre dagar, som förbereder dig för att kunna föreläsa i olika sammanhangsom t.ex på arbetsplatser, myndigheter, skolor m.m.… Läs mer »

#5min5maj

Nu pågår förberedelserna för vår kampanjdag 5:e maj. Vi kommer att vara på bottenvåningen i stadsbiblioteket i Karlstad. Där ställer vi ut porträtt av några av våra (H)järnkollsambassadörer och information om (H)järnkolls arbete. Det kommer finnas några ambassadörer på plats. Men vi kommer vara noga med att hålla avstånd till besökare. Vill ni veta vad… Läs mer »