Är du vår nästa Hjärnkollambassadör?

Hjärnkoll arbetar för att öka kunskapen och minska fördomar om psykisk ohälsa. Forskning visa att det mest effektiva sättet är att träffa människor med egen erfarenhet, endera egen eller som närstående. Du kommer genomgå en grundutbildning, under tre dagar, som förbereder dig för att kunna föreläsa i olika sammanhangsom t.ex på arbetsplatser, myndigheter, skolor m.m.… Läs mer »

#5min5maj

Nu pågår förberedelserna för vår kampanjdag 5:e maj. Vi kommer att vara på bottenvåningen i stadsbiblioteket i Karlstad. Där ställer vi ut porträtt av några av våra (H)järnkollsambassadörer och information om (H)järnkolls arbete. Det kommer finnas några ambassadörer på plats. Men vi kommer vara noga med att hålla avstånd till besökare. Vill ni veta vad… Läs mer »

Föreläsningar med (H)järnkoll Värmland 10 oktober

Program och inbjudan till föreläsningar torsdagen den 10 oktober 2019 Föreningen (H)järnkoll  Värmland bjuder in till kostnadsfri föreläsning kl.13.00 – 16.00 i Sessionssalen bibliotekshuset i Karlstad.  (H)järnkolls ambassadörer bjuder på ett smakprov på sina föreläsningar. Vårt mål är att öka öppenheten och kunskapen om psykisk ohälsa och förändra diskriminerande attityder och beteenden till människor med… Läs mer »