Helena Modig berättar om hur det är för henne att leva med sviterna från en traumatisk barndom – kantad av övergrepp, ensamhet och tvångsvård.

Hennes föreläsning blickar bakåt och fångar smärtsamma stunder i en dysfunktionell familj och flerårig tvångsvård inom samhällsvården för unga – för att sen på ett reflekterande sätt berätta hur erfarenheterna präglar hennes vardag idag.

Helena beskriver på ett gripande och ärligt sätt hur det har varit för henne att bli mamma som ung och vad hon behövt bearbeta hos sig själv för att bryta socialt arv och skapa bättre förutsättningar för sitt barn.

Helena har haft ett allvarligt självskadebeteende under många år. Idag har hon tagit sig vidare i livet och har en fungerande tillvaro. Hon är utbildad socionom och snart klar funktionsinriktad musikterapeut. Hon vill med sin berättelse sprida hopp och visa på att det går att bryta mönster och skapa andra vägar i livet. Helena fick exempelvis aldrig rätt förutsättningar för att tillgodogöra sig sin skolgång, vilket hon som vuxen hittade kraft till att ta sig igenom och bygga vidare på.