Petra föreläser om sitt liv som präglats av psykisk ohälsa sedan barndomen. I berättelsen får vi följa hur barndomen i en dysfunktionell familj med missbruk, hot och våld präglat hennes liv och henne som person. Hon skildrar livet i skolan som präglats av mobbning, en känsla av att vara annorlunda och stor prestationsångest. Petra beskriver hur hon som barn tvingats förhålla sig till en oförutsägbar tillvaro och hur hennes hund blev hennes största trygghet. När hon är ung vuxen når den psykiska ohälsan till sist sin kulmen och leder till flera suicidförsök. Petra berättar också vad som varit till hjälp för henne för att hitta meningen med livet och en lycklig tillvaro. 

Petra är mestadels uppvuxen i Värmland men bodde första tiden i livet i Gustavsberg utanför Stockholm. Petra växte upp huvudsakligen med sin mamma och sin storebror. Pappa bodde på samma ort men kontakten var inte regelbunden även om han alltid funnits med. Petra har sedan hon varit liten upplevt att hennes prestationer varit måttstocken för hennes värde som person. Relationen till mamma har varit ansträngd under uppväxten och har präglats av rädsla, hot om våld och oförutsägbarhet vilket Petra inte förstod som liten. Relationen till pappa har varit bra då han varit nykter vilket var mer begripligt för Petra när hon var barn. 

Det har genom åren dokumenterats i journalen om hur Petras beteende och mående sett ut vilket lett till att olika diagnoser varit aktuella. Som ung vuxen gör Petra flera suicidförsök. Petra kommer tillbaka till livet men kämpar många år efter detta med fortsatt psykisk ohälsa som i vuxen ålder leder till depressioner och utmattning. 

Petra beskriver vilken hjälp hon fått och som varit gynnsam för henne liksom resan tillbaka till ett meningsfullt liv där hon som person har ett värde – och där hon till och med kan vara stolt över den hon är idag. Petras förhoppning med att dela med sig av sin berättelse är att kunna hjälpa någon som kämpar och som ibland funderar på om livet är värt att leva. Att hon finns och föreläser idag visar att det är möjligt att få ett lyckligt liv trots att livet fått en dålig start.