Hur är det att vara barn när ens förälder insjuknar i psykos? Hur är det att själv bli psykotisk? Utifrån egna erfarenheter berättar jag om hur verkligheten bytte skepnad och livet efteråt. Hur jag fick rita om kartan över tillvaron, när precis allt förändrades. Och om att övervinna rädslor och skam.