Nathalie bar på en hemlighet som blev tyngre med åren och till slut för tung att bära ensam. Modigt trotsade hon skammen och sökte vård, och där, i den viktiga vändpunkten började hon leva sitt liv för första gången på riktigt.  

Under högstadiet växte en negativ självbild fram, vilken med tiden utvecklades till en stark ångest och en ständig känsla av att vilja fly. Hennes kropp gav signaler om att något inte stämde. Men hon lyssnade inte på kroppen då. Hennes insikt om barndomens trauma kom först senare, eftersom hon inte hade kunskap om trauma eller psykisk hälsa vid den här tidpunkten.

Nathalie kände att något var fel. Tankar som skapade obehag växte sig större och någon plats att återhämta sig fanns inte. Hon började uppleva overklighetskänslor och ångestattacker mer frekvent och började begränsa sig mer och mer. Till slut vågade hon inte gå ut utan sin vattenflaska som hon gjorde till ett symboliskt ankare, för att försöka undvika tankar och känslor som ville komma upp till ytan. Det var då, med vattenflaskan i sin hand som hon ställde sig själv frågan: ”Är det så här jag vill leva mitt liv?

Fick rätt verktyg till att hantera sitt mående 

Efter att hon nått botten i sitt mående, med vattenflaskan i sin hand, bestämde hon sig för att skriva en remiss till öppenpsykiatrin. Det blev hennes stora vändpunkt. Att få veta att hon levt med posttraumatiskt stressyndrom förändrade hennes liv. Tack vare KBT-behandlingen har hon idag verktyg som hon kan ta med sig fram i livet och för att möta nya utmaningar. Hon vågar idag släppa kontrollen för att leva i nuet och ta dagarna som de kommer. Nathalie delar idag sin starka historia med gripande inlevelse och inspiration till lyssnarna med målet att öka kunskap och förståelse, samt för att påminna om att även i dem mörkaste stunderna finns det hopp och att ingen är ensam i sina strider.

Nedan några citat från åhörare.

” Mycket gripande berättelse med ett tydligt och strukturerat framförande.”

” En stark berättelse av en stark kvinna.”

” En ärlig och berörande föreläsning.”